Zážitky pro Tebe - letní tábor s němčinou

 

Kdy: od 30. 7. 2016 do 6. 8. 2016    OBSAZENO

 

Cena: 800 Kč (akce je dotovaná)

 

Počet účastníků: 10 z Německa a 10 účastníků z Čech

 

Co budeme dělat?

Tento mezinárodní tábor je určený starším dětem, ve věku od 12 do 16 let.  Účastníci budou moci sami rozhodovat o pořádaných aktivitách a vedoucí týmu jim budou jen pomáhat. Každý účastník může propagovat aktivity dle vlastního zájmu a doplnit je do předběžného návrhu. Cílem akce bude práce v týmu, zábava, posilovaní schopnosti a dovedností účastníků, vytváření silných zážitků a zvyšování sebedůvěry.

Aktivita bude mezinárodní, to znamená, že dorozumívací jazyk bude němčina, angličtina čeština. Nebudeme se biflovat slovíčka, ale budeme procvičovat jazykové dovedností v praxi. Chceme, aby aktivity napomohly odstranit obavy a strach, a povzbudily děti k chuti k dalšímu učení. Děti si také mohou vyzkoušet mezinárodní výměnu poblíž svého bydliště, a později s námi jezdit na pobytové tábory do zahraničí.

Účastnici budou setrvávat po celý týden v Liberci, v budově sdružení na adrese: adresa Srbská 441 Liberec 11. Vedoucí pro českou skupinu bude Helena Štrofová – vedoucí centra a Dominika.

 

Kdo se může přihlásit do programu:

Setkání se může zúčastnit ten, kdo má zájem naučit se něčemu novému a poznat nové kamarády. Počet účastníků je omezen jen kapacitou ubytování.

 

Předběžný návrh harmonogramu setkání:

30. 7.2016           Příjezd obou skupin  - úvod do projektu, nastavení aktivit

31. 7. 2016          Hry

1. 7. 2016            Pobyt v přírodě

2. 7. 2016            Sport

3. 7. 2016            Relaxace a noční hra

4. 7. 2016            Tvořivá činnost – fotografická dílna

5. 7. 2016            Zážitkové činnosti

6. 7. 2016            Odjezd obou skupin