Člověk je pánem svého rozhodnutí - letní tábor s němčinou

Kdy: od 25. 6. 2016 do 2. 7. 2016 OBSAZENO

Cena: pro žáky ZŠ Josefův Důl zdarma, ostatní 500 Kč (akce je dotovaná)

Počet účastníků: 10 z Německa (Drážďany) a 10 účastníků z Čech

Co budeme dělat?

Bez cizího jazyka se člověk v dnešní době již neobejde. Ale ne každý se učí rád. Biflování slovíček ani gramatiky na této akci nehrozí. Nebudeme sedět ve třídě ani nad knihou. Budeš si normálně hrát a užívat letního tábora, poznáš nové kamarády ze zahraničí. Procvičíš si své jazykové dovednosti a naučíš se něčemu novému. Našim cílem je odstranit obavy a strach, začít si více věřit a vzbudit chuť k dalšímu učení. Budeš mít šanci, vyzkoušet si mezinárodní výměnu poblíž svého bydliště, a později s námi jezdit na pobytové tábory do zahraničí.

Vzhledem k tomu, že akce zasahuje částečně do školního roku, oslovili jsme některé základní školy o možnosti spolupráce. Jednou ze škol je ZŠ Josefův Důl, která se bude částečně podílet na programu, a z toho důvodu je akce pro žáky této školy zdarma. Účastnici budou setrvávat po celý týden v Liberci, v budově sdružení na adrese: adresa Srbská 441 Liberec 11. Vedoucí pro českou skupinu bude Helena Štrofová – vedoucí centra a Maruška - vedoucí pro zahraničí.  Aktivity budou probíhat v okolí Liberce a Josefova Dolu.

Kdo se může přihlásit do programu:

Setkání se může zúčastnit ten, kdo má zájem naučit se něčemu novému a poznat nové kamarády. Počet účastníků je omezen jen kapacitou ubytování.

 

Předběžný harmonogram setkání:

25. 6.2016           příjezd obou skupin dětí, ubytování, seznámení, úvod do projektu

26. 6. 2016          Společná práce na projektu – vaření jídla, pohybová hra, prohlídka města

27. 6. 2016          Josefův Důl, Česko – německá hra v okolí školy

28. 6. 2016          Ještěd – relaxační hry

29. 6. 2016          Josefův Důl – sportovní aktivity v budově školy, výlet na kolech

30. 6. 2016          Tvořivá činnost

1. 7. 2016             Lezecká stěna v Liberci, relaxační hry, zakončení programů

2. 7. 2016             Odjezd obou skupin