Informace pro tým

7 – 8. 5. 2010 Setkání vedoucích

16.12.2009 15:23
  Zdravověda, bezpečnost práce a požární bezpečnost Základní informace pro vedoucí a instruktory v těchto oborech. Formy táborů – režim dne, řešení táborových problémů   Seznámíme vás s nejrůznějšími typy táborů, jak na jednotlivých táborech...