Cíle organizace

 

 

  1. Posláním organizace je poskytovat volno časové aktivity pro různé věkové kategorii bez jazykových a sociálních bariér.
  2. Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou setkávat maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti, děti a mládež bez rozdílu věku a senioři.   
  3. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování Klubu rodičů a dětí, na organizování celoročních dětských programů a programů v době hlavních prázdnin.
  4. Náplní programů bude ochrana  životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte a rodiny. Podporovat zdravý životní styl, sportovní aktivity a  nové volno časové aktivity, které vedou k zdravému rozvoji a udržení rodiny.
  5. Organizace  bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.
  6. Organizace pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívá k rozvoji komunity
  7. Organizace funguje jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami s dětmi, nastávajícími maminkami.
  8. Cílem sdružení je i organizace vzdělávacích a zábavných programů.
  9. Zabezpečovat mezinárodní akce pro děti  a mládež s cílem poznávání kultury, nového přátelství a cizího jazyka.