Honza jde do světa

Pamatujete si na pohádku, ve které šel Honza do světa na zkušenou? Přestalo povalování na peci a Honza se rozhodl, že jde do světa. Dříve to byla jediná možnost, jak získat nové vědomosti a dovednosti. Maminka mu napekla pekáč buchet, které si svázal do uzlíčku a

 šel. I vy si můžete vyzkoušet, jaké je to ve světě, a jestli se na cestě něco nového naučíte.  

Jaké budou podmínky:

Do soutěže se mohou hlásit družstva složená z dětí i dospělých. Počet osob v družstvu bude max. jeden dospělý a 2-3 děti. Pokud se budou hlásit jen děti, které nebudou mít v družstvu dospělou osobu, přidělíme jím vedoucího. Družstva se budou pohybovat v Praze podle předem připravené trasy. Cílem družstev bude v co nejkratším čase navštívit určené památky a zodpovědět na otázky, které dostanou na startu.  Přesné podmínky soutěže získají pouze účastníci před akcí.

Kdy se bude akce konat:

17. 9. 2016 odjezd bude z Liberce autobusem Student Agency, kolem 9 hodiny. Návrat bude ve večerních hodinách.

Cena:

dospělý účastník 350 Kč, dítě 250 Kč (v ceně bude pouze jízdné, jídlo si musí každý vzít s sebou).

Program:

1.       Odjezd do Prahy

2.       Start bude v Praze na Černém Mostě

3.       Družstva dostanou startovací listinu a vydají se na trasu

4.       Cíl akce bude na Staroměstském náměstí

5.       Vyhodnocení akce, předání odměn

6.       Odjezd do Liberce ve večerních hodinách.

 

Přihlásit na akci se účastníci můžou vyžádáním přihlášky u paní Strofové.