Pronájem prostor

 

Podmínky pronajmutí prostor

1.Pronájem prostor je nutno projednat s paní Helenou Štrofovou (koordinátora centra, tel. 603487060 centrum@arabela.wz.cz)

2. Cena pronájmu je  500,- Kč / 1 odpoledne nebo 1000 Kč celý den + 100,- Kč pokuta ta bude udělena, pokud nebude vše řádně odevzáno. Cena není závislá na počtu zúčastněných osob. Úhradu je nutno provést předem při projednání s koordinátorkou (viz. bod 1)nebo po individuální domluvě. Pronájem se započítává od 12:00 hodin do 20:00 hodin toho dne nebo od 8.00 hodin do 20.00 hodin na celý den.

5. Nájemce se zavazuje uvést prostory při svém odchodu do původního stavu – uklidit hračky, otřít stoly, vyluxovat ............

7. Klíče od MC nájemce vrátí p. Štrofové nebo osobě tomu pověřené.

9. Nájemce se dále zavazuje při užívání prostor a vybavení CVČ Arabela zachovávat příslušnou opatrnost a vybavení MC používat výhradně v souladu s účelem, ke kterému je vybavení určeno.

10. Nájemce dále odpovídá za veškerou činnost prováděnou v rámci pronájmu prostor Arabela a přebírá za veškeré zúčastněné osoby plnou odpovědnost.  Nájemce se dále zavazuje uhradit případně způsobené škody, které na majetku vzniknou v souvislosti s uvedeným pronájmem.