Člověk je pánem svého rozhodnut

25.08.2016 13:48

 

Mezinárodní setkání se konalo v Liberci v Arabele na počátku srpna. Účastníci byli z Čech a Německa a cílem setkání byla podpora zdravého životního stylu. Naší snahou nebylo snižování hmotnosti dětí, ale chtěli jsme, aby se děti zábavnou formou seznámily, jak se mohou starat o své tělo a rozhodovat se, co je pro ně vhodné a co ne. Chtěli jsme jim pouze ukázat cestu.

 

 

Protože setkání bylo mezinárodní, museli jsme pracovat dvojjazyčně, což přiznáváme, nebylo vždy jednoduché. Děti se pomocí her, kvízů a doplňovaček nejprve seznamovaly s vhodnými a nevhodnými potravinami, dozvěděly se, že existuje pyramida potravin a co jim ukazuje. Vytvořili jsme jídelníček, podle kterého jsme společně vařili. Museli jsme se také potýkat s tím, že některé děti nejedí maso a tak jsme společně hledali potraviny vhodné i pro tyto účastníky. Místo masa jsme grilovali zeleninu nebo uzeniny jsme nahrazovali vegetariánskými pomazánkami. Děti především bavilo hledat něco nového.

Na konci pobytu jsme uspořádali velkou soutěž ve vyřezávání různých tvarů z ovoce a zeleniny. Nebyla to práce jednoduchá a někdy tekla i krev. Ale dílo se celkem povedlo, především jsme ocenili snahu a trpělivost jednotlivých soutěžících.

 

Ke zdravému životnímu stylu patří především pohyb. K tomu nám sloužily různé druhy her, byly to především hry na stmelení kolektivu, ale také hry, ve kterých děti musely ukázat odvahu nebo naopak volit nějakou strategii. Měli jsme dva celodenní výlety, na kterých se děti seznamovaly s okolím Liberce, a zároveň musely překonávat přírodní překážky. Největší překážkou byla hora zvaná Ještěd. Pochvalou je, že se na kopec dostali všichni a to i ti méně zdatní.

Chtěli jsme, aby děti k relaxaci nepoužívaly své telefony, a z toho důvodu jsme vytvořili pravidlo, že telefony se mohou používat pouze od 20 – 22 hodin. Z počátku se zdálo, že je to nepřekonatelná překážka, ale později děti zjistily, že mohou večer dělat i jinou zábavu, a tak jejich telefony zůstávaly v pokoji samotné. Večer jsme hráli různé deskové hry, tvořili jsme nebo si jen tak povídali.

 

V závěrečném hodnocení bylo setkání hodnocené jako výborné a to nejen z hlediska programu, ale především se sešel velice dobrý kolektiv. Chtěli bychom touto cestou poděkovat i Tandemu – Koordinačnímu centru Česko - německých výměn mládeže, který nám na toto setkání finančně přispěl.