V Arabele se děti učily etickému a bezpečnému chování na internetu

V Centru volného času Arabela v Liberci se konal mezinárodní tábor zaměřený na bezpečné chování dětí na internetu. Setkání se zúčastnilo celkem 30 dětí ze dvou států z Čech a z Německa. Děti během sedmidenního setkání navazovaly kontakty mezi sebou, poznávaly naše město a okolí, ale především plnily společně úkoly, které byly zaměřené na morální, etické a bezpečné chování na internetu. Dorozumívacím jazykem byla němčina nebo angličtina.

Cílem projektu bylo zprostředkovat dětem základní vědomosti o sdělovacích prostředcích a naučit je využívání ve volnočasových aktivitách. Pomocí různých činností jsme postupně dětem ukazovali, jak se chovat na internetu bezpečně a zodpo

vědně. Od samého počátku skupina spolu dobře spolupracovala a nenašel se nikdo, kdo by byl rušivým elementem, jen občas jsme naráželi na komunikační bariéru. Nejlépe děti hodnotily pohybové hry, jízdu na koloběžkách a návštěvu plaveckého bazénu. Za nejtěžší činnost uvedly výstup na Ještěd, strategickou hru Kapitán nebo úklid pokojů.

Pomocí zážitkové pedagogiky jsme se snažili ukázat dětem, že je velice důležité, aby věděly, s kým na internetu komunikuji. V jedné aktivitě jsme dělali scénku, kdy dvě neznámé osoby sedí u počítače a domlouvají si společnou schůzku. Děti měly tuto aktivitu spojenou s tím, že neznámou osobu představoval jedinec zabalený do toaletního papíru.

Každý účastník si z tábora vezl svůj nový a bezpečný notebook. Tento notebook si děti vyráběly samy z papíru. Obrazovka nejenže skrývala obálku, která představovala facebook a děti si tak mohly posílat a psát vzkazy, ale na obrazovce také děti měly své fotografie z celé akce. Klávesnice měla nejen jednotlivá písmena, ale také se nám na ní vešly podpisy všech účastníků.

CVČ Arabela působí v Liberci již od roku 2003 a jeho posláním je nabízet volnočasové aktivity všem věkovým skupinám. Prioritou organizace je specializace na mezinárodní výměnu dětí a mládeže, má několik zahraničních partnerů. Tento tábor se konal ve spolupráci organizace Naturfreunde Erfurt za finanční podpory Česko - německého fondu budoucnosti.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 Liberci dne 22. 8. 2017                          Bc. Štrofová Helena - jednatel z.s.